Ik zoek een ZZP-er

Ik zoek een ZZP-er
Toekomstige medewerkers zullen veel meer moeten opereren als ondernemer gezien alle veranderingen en vernieuwingen in de zorg. Dit vraagt kritisch te kijken naar de instroom van nieuw potentieel. The Care Factory is een netwerk van zelfstandig ondernemers dat u op dit terrein goed kan adviseren over de kandidaten in ons netwerk.

Snel nieuwe medewerkers vinden
The Care Factory zoekt in haar netwerk naar de 3 beste kandidaten en stelt deze aan u voor nadat we de kandidaten uitgebreid hebben gesproken
U ontvangt maximaal 3 CV’s met daarbij een uitgebreid toelichting
Als u een keuze heeft gemaakt, zorgen wij voor de verdere (administratieve) afhandeling. De gekozen kandidaat kan zo snel als mogelijk voor u aan de slag.
The Care Factory is goed in flexibel faciliteren van kwalitatieve, gediplomeerde verpleegkundigen met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten. Hierdoor kunnen wij inspelen op iedere zorgvraag.

Ervaren recruiters met kennis van de zorg
We hebben jarenlange ervaring in recruitment voor de cure en care. Wij adviseren opdrachtgevers over de invulling en aanpak van de opdracht én we coachen de interim-manager bij de uitvoering van de opdracht. Voor The Care Factory stopt het werk dus niet bij de plaatsing van de interim-manager. Wij blijven opdracht verantwoordelijk en dus aanspreekbaar tot en met de laatste dag van de opdracht.

Wet DBA
Binnenkort is, voor de vraag of er loonheffingen verschuldigd zijn, beslissend of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
The Care Factory is goed voorbereid op de nieuwe regelgeving omtrent model overeenkomsten.

Voordelen The Care Factory voor de klant
The Care Factory is buiten kantooruren bereikbaar
Alle ZZP-ers zoijn in het bezit van de juiste diploma’s en documenten
Tarieven zijn transparant en worden vooraf besproken
The Cara Factory doet een uitgebreide screening voordat de ZZP-er wordt voorgesteld aan u

Vragen?

Bel of app 06-42626709 of stuur een e-mail
Contact

Deze website plaatst een cookie voor het verbeteren van de gebruikerservaring, Er worden geen tracking cookies geplaatst.