Gedetacheerd worden, wat betekent dat voor mij?

Detacheren, wat betekent dit voor mij?
Als je wordt gedetacheerd, dan houdt dit in dat je voor kortere of langere tijd wordt uitgeleend aan een opdrachtgever. Jij bepaalt samen met de opdrachtgever of dit voor de duur van een aantal maanden of jaren zal zijn. In tegenstelling tot uitzenden is detacheren vaak voor een langere periode. The Care Factory neemt het werkgeverschap van de opdrachtgever over en neemt dan de verantwoordelijkheid voor al jouw werkzaken. Wij werken hiervoor samen met een professioneel bureau. Zij worden jouw formele werkgever, maar je werkt feitelijk bij een opdrachtgever.

Hoe gaat detacheren in z’n werk
Afhankelijk van het type werk en de duur van de opdracht krijg je een arbeidscontract voor de duur van het project. The Care Factory neemt alle administratieve handelingen uit handen van je opdrachtgever en sluit een contract met jou. The Care Factory is hierbij verantwoordelijk voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de salaris administratie en de facturatie. Ook het afdragen van premies en loonbelasting en de verwerking van alle personele en CAO wijzigingen horen daarbij. Jij merkt daar niets van. Jij krijgt wekelijks of maandelijks je loonstrook en werkt met je collega’s bij de opdrachtgever. In je arbeidscontract zijn vakantiedagen, overwerk toeslagen en pensioen opgenomen. We letten op gelijkheid met werknemers die wel direct in dienst zijn bij je opdrachtgever. Zodra je opdracht afloopt kunnen wij met je kijken nar een nieuwe opdracht. Het kan natuurlijk ook zijn dat de opdrachtgever je graag wil ‘overnemen’ of dat je zelf bij die opdrachtgever wilt blijven. Je komt dan in dienst van die opdrachtgever.

Nadat je een afspraak hebt gemaakt bij The Care Factory
* Je hebt een gesprek met The Care Factory
* The Care Factory stelt je voor aan de opdrachtgever voor een sollicitatiegesprek
* Als van beide kanten is besloten met elkaar verder te willen geeft The Care Factory uitleg over                                                                 de arbeidsovereenkomst en de gang van zaken
* Je maakt kennis met de organisatie en je afdeling
* The Care Factory houdt tijdens de opdracht contact met je over de voortgang en ontwikkeling
* Als je opdracht afloopt begeleiden we je naar een nieuwe opdracht indien je dat zou willen.

Waar kun je op rekenen
* Gelijkheid in beloning en ontwikkeling t.o.v. jouw collega’s
* Transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten
* Stipte en correcte uitbetaling
* Informatie over cao, pensioen en andere vragen
* Een handig online systeem voor je uren registratie, looninformatie en al je andere werkzaken

Hoe zit het met je pensioen
Alle medewerkers bij The Care Factory bouwen na een half jaar pensioen op via StiPP, het pensioenfonds voor flexibele medewerkers. Een opdrachtgever kan er ook voor kiezen om je pensioen uit te breiden. In je arbeidsovereenkomst staat beschreven welk pensioen je hebt.

Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap staat bij The Care Factory voorop.
Naast dat er heldere afspraken worden gemaakt over contracten, salaris en pensioen investeren we ook graag in jouw ontwikkeling door je te spreken en met jou te zoeken naar het juiste pad en loopbaan.

Waarom kan detacheren aantrekkelijk zijn
* Als je snel gevarieerde werkervaring wilt opdoen bij verschillende werkgevers of in verschillende sectoren
* Als je je nog niet wilt binden aan 1 functie of niet zeker weet of je die richting wilt kiezen
* Als het gewoon goed bij je past om regelmatig ander werk te doen of van werkomgeving te wisselen

Nadelen van detacheren
Je moet je bij iedere nieuwe opdracht opnieuw inwerken
Je hebt altijd te maken met 2 partijen: het detacheringsbureau en de organisatie die je heeft ingehuurd.

Wil je meer informatie of maak je graag een afspraak, bel ons gerust!
Bel 06-42626709 Esther kornelis of Jolanda Steffens 06-24455490

Vragen?

Bel of app 06-42626709 of stuur een e-mail
Contact

Deze website plaatst een cookie voor het verbeteren van de gebruikerservaring, Er worden geen tracking cookies geplaatst.